Нашият екип

Антоанета Станчева Колева

Актриса и арт мениджър, с голям опит като треньор обучител по метода форум-театър, обучител по програмата за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: 

„Тренинг за драма и театър техники на обучение”.

Атанас Петров Георгиев

Юрист с 19 годишна практика, с голям опит в гражданското право, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

„Трудови отношения в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение”;

„Защита на личните данни в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение”.

Деян Янков Янев

Образователен експерт, действащ директор на иновативно училище и педагог, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
„Стратегии и техники за формиращо оценяване”;
„Интерактивни подходи и методи на обучение”;
„Осигуряване на разбиране чрез дизайна на урока”.

доц. д-р Живко Иванов Драганов

Действащ университетски преподавател, обучител по програмата за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: 

„Aвторското право в учебния процес”.

доц. д-р Людмила Бойкова Дикова

Университетски преподавател, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

"Управление на човешките ресурси и развитието на човешкия капитал"
"Водене на ефективни преговори"