Деян Янков Янев

Образователен експерт,

действащ директор на иновативно училище и педагог,

преминал специализация в педагогическия факултет на Колумбийския университет за технологичен директор,

сертифициран "Google educator",

обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

  • "Развиване на ключовите компетентности на учениците чрез прилагане на метода на проектобазираното обучение"
  • "Съставяне и актуализиране на професионалното портфолио на педагогическия специалист"
  • "Използване на дигиталните технологии за повишаване на ефективността на обучението в училище"
  • „Стратегии и техники за формиращо оценяване”;
  • „Интерактивни подходи и методи на обучение”;
  • „Осигуряване на разбиране чрез дизайна на урока”

Притежава квалификация за приложението на най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците.