Деян Янков Янев

Образователен експерт, действащ директор на иновативно училище и педагог, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
„Стратегии и техники за формиращо оценяване”;
„Интерактивни подходи и методи на обучение”;
„Осигуряване на разбиране чрез дизайна на урока”.

Притежава квалификация за приложението на най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците.