Атанас Петров Георгиев

Юрист с 19 годишна практика, с голям опит в гражданското право, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

„Трудови отношения в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение”;

„Защита на личните данни в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение”.

Юрист с 19 годишна практика, с голям опит в гражданското право