Атанас Петров Георгиев

Юрист с 20 годишна практика, с голям опит в гражданското право, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

  • „Трудови отношения в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение”;
  • „Защита на личните данни в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение”.

Юрист с 20 годишна практика, с голям опит в гражданското право