Антоанета Станчева Колева

Актриса и арт мениджър, с голям опит като треньор обучител по метода форум-театър, обучител по програмата за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: 

„Тренинг за драма и театър техники на обучение”.

Актриса и арт мениджър, с голям опит като треньор обучител по метода форум-театър