проф. Живко Иванов Драганов

Действащ университетски преподавател, обучител по програмата за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: 

„Aвторското право в учебния процес”.

Действащ университетски преподавател, с отлични комуникационни умения, посредством които обучението е достъпно за всеки един от участниците и се превръща в успешно, тъй като е базирано на разбиране и съблюдаване спецификата на възрастните като участници в учебен процес