ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Обученията на педагогически специалисти, организирани от ЦИОП, са еднодневни или двудневни и се провеждат по индивидуална заявка или по заявка на училищни колективи. Мястото на провеждане е видимо при подаване на заявката.
Всички програми за обучение са одобрени от МОН и са включени в Информационния регистър на програмите за обучение на педагогическите специалисти.
Минималният брой на участниците в едно обучение е 16, а максималният - 40. Обученията се провеждат интерактивно на базата на образователния модел за учене чрез преживяване. Като работят в малки или в по-големи групи, обучаемите извършват дейности, споделят и дискутират преживяното и чрез критичен анализ формулират принципи, които се опитват да прилагат в реалната педагогическа практика.
Всеки участник получава комплект с материали от обучението.