Мисия
Да бъдеш учител в ХХІ век, е наистина предизвикателство. Добрият учител е не просто умен и ерудиран, той е отворен към нови знания и притежава полезните умения за учене през целия живот. За да си добър учител, освен любов към професията е необходимо и желание за промяна и придобиване и развиване на умения, които позволяват на учениците да вземат творчески решения, да мислят критично, да работят съвместно и да общуват пълноценно с другите. А такива умения могат да бъдат формирани у учениците само от учители, които се стремят да усъвършенстват компетентностите, включени в профила на учителя и педагога.
Нашата мисия е да помогнем в подготовката на тези от учителите, които са готови да положат усилия, мотивирани са да променят ролята си в класната стая и искат да се превърнат в успешните съвременни добри учители.