Визия
В своята дейност изхождаме от убеждението, че качеството на българското средно образование зависи преди всичко от способностите на днешните учители да се справят със съвременните предизвикателства. Умението да учиш другите, определя смисъла на учителската професия. Факт е, че мотивацията за учене може да бъде провокирана само ако учебният материал е поднесен на учениците интересно, разбираемо и достъпно , а в съвременните условия – и ако се използват новите технологии и иновативните методи на обучение. Затова невинаги човекът, който знае много в дадена област, може да бъде добър учител.
За да бъдат в крак с времето, на съвременните учители са нужни определени практически умения, които могат да бъдат придобити и развити чрез разумно планирана, полезна и ефективна педагогическа квалификация. Ние вярваме в потенциала им, който може да се изяви напълно в класната стая само ако те са способни уверено да си служат с ефективни иновативни педагогически подходи, водещи до повишаване както на мотивацията за учене, така и на образователните резултати.