Тиймбилдинг
Традиционните представи за тиймбилдинг са свързани с разбирането, че подобряването на вътрешноекипните процеси е достатъчно за подобряване и на екипната ефективност. Затова и по-голяма част от програмите на тиймбилдинг са насочени предимно към комуникация, вземане на решения, изпълнение на целта, лидерство. Ние считаме, че освен тях, ефективността на екипната работа зависи и още от няколко важни фактора:
  • “атмосферата в екипа”,
  • “справянето с конфликт”,
  • “мотивацията в екипа”,
  • “възможностите за професонално и личностно развитие”,
  • “сътрудничеството”,
  • “критиката”.
И тъй като тиймбилдингът е не просто събитие, а има определена цел и съответно постигането на определени резултати, всички забавни игри и развлекателни събития по време на тиймбилдинга са само “средство” и “инструмент”, а не главен фокус на събитието сред природата.
 
Методите на изкуствата считаме за най-подходящи, тъй като влияят индиректно, забавни са и доказано ефективни при стрес и пренатоварване. Te провокират участниците да излязат от зоната си на комфорт и стимулират различни аспекти от качествата, поддържащи един екип на високо ефективно ниво. Съвместното изработване на творчески проекти създава усещане за общност, изгражда доверието между участниците и им дава възможност освен да се “трудят” върху поставените цели, и да се забавляват заедно. Крайният резултат, който се п­остига е видим, дава усещане за удовлетворение и постижение. Преживяването е сплотяващо и може да представи директен парарел между творческите занимания и работната среда.